Dewis iaith cyswllt ar gyfer cysylltiad â Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i wneud cynnig gweithredol o ddewis iaith ac yn deall y gallai eich dewis iaith ar gyfer cyfathrebiad Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog newid yn ôl pwnc a natur ein cyfathrebiad â chi. Byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith bob tro y byddwn yn cyfathrebu ond byddai'n ddefnyddiol pe gallech nodi'ch dewisiadau cyffredinol ar gyfer cyfathrebu cychwynnol os gwelwch yn dda.

Language preference for contact with Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales are committed to making an active offer of language choice and understand that your language preference for Welsh, English or bilingual communication might change according to the subject and nature of our communication with you. We will respond to your language choice each time we communicate, but it would be helpful if you could indicate your overall preferences for initial communication please.

T