Screen Reader Mode Icon
 "Yn ystod cyfnodau o argyfwng, mae gan chwarae rôl therapiwtig sylweddol sy'n helpu plant i adfer ymdeimlad o normalrwydd a llawenydd"

 – Y Gymdeithas Chwarae Ryngwladol
Gyda'n gwlad mewn cyfnod o gloi, parciau ac ysgolion ar gau, a thripiau allan o'r tŷ wedi eu cyfyngu i awr y dydd i'r mwyafrif, rydyn ni am wybod sut mae'r newidiadau hyn wedi effeithio ar eich profiadau chwarae.

Byddem wrth ein bodd yn clywed sut mae chwarae wedi bod yn rhan o fywyd eich teulu yn ystod y pandemig hwn.

Question Title

* 1. 1. Pa frawddeg sy’n disgrifio’ch teulu orau yn ystod y pandemig?

Question Title

* 2. Ticiwch bob un sy’n berthnasol i’ch teulu:

Question Title

* 3. (I blant/pobl ifanc) Ticiwch bob un sy'n berthnasol i chi:

Question Title

* 4. Beth yw eich atgof gorau am chwarae yn ystod y cyfnod hwn?

Question Title

* 5. Beth ydych chi wedi gweld ei eisiau fwyaf yn ystod y cyfnod hwn?

Question Title

* 6. Oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch sut gall y Tîm Chwarae helpu eich cymuned wedi i’r cyfyngiadau gael eu codi?

Gallwch hefyd ddefnyddio'r gofod hwn ar gyfer unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud am chwarae yn ystod y cyfnod hwn

Ynglŷn â’ch Teulu

Question Title

* 7. Dywedwch wrthon ni pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'ch teulu orau

Question Title

* 8. Ym mha ardal rydych chi’n byw?

Question Title

* 9. Faint o blant, fesul oed, sy’n byw yn eich cartref?

0 of 9 answered
 

T