Os hoffech glywed mwy am waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i gyflawni'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac i rannu eich streuon ymunwch â ni ddydd Iau 3 Hydref yn Llandrindod gan lenwi'r ffurflen sy'n dilyn.
Hysbysiad Preifatrwydd

–      Ni rennir enwau sefydliadau nac unigolion.
–      Defnyddir enwau sefydliadau ac unigolion i gysylltu â’r rheiny a fynegodd ddiddordeb mewn cael gwybodaeth am broses barhaus y gwaith a bod yn rhan ohono.

Caiff pob gwybodaeth ei thrin a’i storio yn unol â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR 2018).

Question Title

* 1. Enw Cyntaf:

Question Title

* 2. Cyfenw:

Question Title

* 3. Sefydliad:

Question Title

* 4. E-bost:

Question Title

* 5. Rhif Ffôn ar gyfer cysylltu:

Question Title

* 6. Hoffech chi gymryd rhan yn y Gymraeg?

Question Title

* 7. A oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol?

Question Title

* 8. Os oes gennych chi anabledd neu anghenion ychwanegol ac angen cymorth arnoch  er mwyn i chi fedru cyfranogi’n llawn yn y gweithgaredd hwn, os gwelwch yn dda ticiwch yn y fan hon a nodi eich gofynion yn y blwch isod. Bydd aelod o’n staff yn cysylltu â chi i drafod eich anghenion penodol.

Question Title

* 9. Unrhyw sylwadau eraill neu gwestiynau:

Question Title

* 10. Sut wnaethoch chi glywed am y digwyddiad hwn?

Question Title

* 11. CADWCH MEWN CYSYLLTIAD? A oes gennym eich caniatâd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein canfyddiadau ac i anfon cyfathrebiadau am ein gwaith atoch yn y dyfodol?  Os ie, nodwch eich cyfeiriad e-bost.

T