COVID-19 Arolwg Effaith

Rydym yn ymwybodol iawn o'r straen sy'n cael ei roi ar fusnesau yn ystod y pandemig COVID-19 ac rydym am helpu perchnogion busnes drwy'r cyfnod digyffelyb hwn.

Datlygwyd y'r arolwg yma mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod llais busnesau a'r hunangyflogedig yn cael ei glywed, ac mae pob perchennog busnes yn cael mynediad at y gefnogaeth sydd ar gael. Rydym am glywed gennych chi am yr hyn sydd ei angen arnoch yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hir. Fydd y gwybodaeth yma yn cael eu rhannu gyda Lywodraeth Cymru ar ffyrdd sirol ac yn rhanbarthol.

Llenwch y ffurflen hon er mwyn rhoi gwybod i ni sut y mae'r her hon yn effeithio arnoch chi, er mwyn i ni roi cymaint o gymorth â phosibl i chi.

Question Title

* 1. Gwybodaeth Cyswllt

Question Title

* 2. Ym mha Sir mae eich busnes wedi ei leoli?

Question Title

* 3. Beth yw eich rhif cyfraddau busnes? (Os yw'n berthnasol)

Question Title

* 4. Pa sector ydych chi'n gweithredu ynddo?

Question Title

* 5. A ydych chi'n un o'r canlynol?

Question Title

* 6. Faint o bobl sy'n cael eu cyflogi gan eich cwmni?

Question Title

* 7. A ydych chi'n hunangyflogedig/gweithio ar eich liwt eich hun?

Question Title

* 8. Sut y byddech yn mesur effaith y coronafeirws ar eich busnes hyd yma?

T