Introduksjon

Som en oppfølging av Internasjonal RLS Dag den 23. september, gjennomfører den Europiske Alliansen for Rastløse Bein (EARLS) en undersøkelse for å forstå din opplevelse av og erfaring med RLS.

Undersøkelsen tar 5-10 minutter å fullføre og svarene dine vil være helt anonyme. 
  
Du kan lære mer om EARLS på www.earls.eu
 
Takk for din hjelp.

T