Zrównoważone Rolnictwo

Dziękujemy bardzo za udział w ankiecie przeprowadzanej przez Europejską Radę Młodych Rolników (CEJA) i DeLaval. Celem ankiety jest zrozumienie poglądów młodych rolników na ich przyszłość. Wypełnienie ankiety powinno zabrać Ci tylko 5 minut.

Wszystkie wyniki są całkowicie anonimowe. Na końcu ankiety możesz podać swój adres e-mail (opcjonalnie), aby wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest iPad, oraz aby otrzymać końcowy report.

* 1. Czego potrzebujesz aby rozwijać gospodarstwo w sposób zrównoważony ekonomicznie? (Proszę wybrać 3 opcje)

* 2. Wymień inwestycje z 3 najważniejszych zakresów, które chciałbyś przeprowadzić aby rozwijać swoją farmę w sposób zrównoważony ekonomicznie? (Proszę wybrać 3 opcje)

* 3. Jako Europejski młody rolnik, czego najbardziej potrzebujesz, aby chronić środowisko naturalne poprzez praktyki rolnicze? (Proszę wybrać 3 opcje)

* 4. Jakie korzyści wynikają z przyczyniania się do zrównoważonego środowiska naturalnego zpoprzez odpowiednie  praktyki rolnicze? (Proszę wybrać 3 opcje)

* 5. Co Twoim zdaniem jest niezbędne do prowadzenia dynamicznego i zrównoważonego stylu życia w wiejskiej społeczności? (Proszę wybrać 3 opcje)

* 6. Europejscy młodzi rolnicy stoją obecnie w obliczu wyzwań związanych z produkcją więcej za mniej, a jednocześnie są kreatorami i opiekunami obszarów wiejskich. Czy Ty jako młody rolnik, czujesz się odpowiedzialny za zapewnienie zrównoważonego sektora rolnictwa?

* 7. Czy jesteś członkiem organizacji młodych rolników?

* 8. Europejskie rolnictwo dziś stawia przed rolnikami wiele żądań i nacisków, zarówno w sferze zawodowej jaki i prywatnej. Mając to na uwadze, czy Twoja przyszłość jako młodego rolnika jest opłacalna?

* 9. Czy jako młody rolnik myślisz, że inwestycje w poprawę dobrostanu zwierząt w gospodarstwie są konieczne w celu zwiększenia rentowności i stabilności swojego gospodarstwa?

Report a problem

T