Question Title

* 1. Pa mor aml ydych chi'n defnyddio cludiant cyhoeddus? / How often do you use public transport?

Question Title

* 2. Tua faint o filltiroedd ydych chi'n teithio ar gludiant cyhoeddus bob wythnos? / Approximately how many miles do you travel on public transport per week?

Question Title

* 3. Am ba reswm ydych chi'n defnyddio cludiant cyhoeddus? / Why do you use public transport?

Question Title

* 4. Beth ydych chi'n meddwl sy'n eich atal chi rhag defnyddio cludiant cyhoeddus yn fwy aml? / What do you think stops you from using public transport more often? (Please tick as many as you wish)

Question Title

* 5. A oes gennych chi unrhyw sylwadau ychwanegol ynglyn a beth fyddai o gymorth i chi er mwyn hwyluso eich defnydd o'r bysiau cyhoeddus? / Do you have any additional comments about what would help you make more use of the public bus service?

Question Title

* 6. Ydych chi'n meddwl y byddai bws mini cymunedol yn ddefnyddiol ar gyfer teithiau? / Do you think a community minibus for one off or regular journeys would be useful?

Question Title

* 7. Oes gennych chi diddordeb mewn Clwb Car? / Would you be interested in a car club?

Question Title

* 8. Pe bai gennych ddewis, enwch hyd at dri lle penodol y byddech eisiau mynd iddynt gyda bws / If you had the choice, please name up to 3 places that you would want to travel to on the public bus service (e.e / e.g. Bethesda, Gerlan, Talybont, Llanllechid, Llandygai, Sling, Bangor, Caernarfon, Betws y Coed, Llandudno)

Question Title

* 9. Pa mor bwysig i chi nad yw cludiant cyhoeddus yn ddrwg i'r hinsawdd ac ansawdd aer yr ardal? / In your opinion, how important is it that the public transport does not adversely impact our climate and air quality?

T