Os gallwch roi ychydig funudau i ateb rhai cwestiynau am eich profiad o Pushing Paper, bydd yn ein helpu'n fawr i ddeall ein hymwelwyr yn well.

Rydym yn cynnal yr arolwg hwn i'n helpu i ddysgu mwy am ein cynulleidfaoedd/hymwelwyr a sut gallwn roi'r profiad gorau posib iddynt. Dylai'r arolwg gymryd tua 10 munud i'w gwblhau. 

Caiff unrhyw beth rydych yn ei dweud wrthym ei gadw'n gyfrinachol a'i ddefnyddio at ddibenion ymchwil yn unig Cedwir yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu gan Yr Amgueddfa Brydeinig, sy'n cynnal yr arolwg hwn ar ein rhan. Bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig, a chaiff ei chadw a'i archifo'n ddiogel gan Yr Amgueddfa Brydeinig.

Cwblhewch eich ymatebion isod.

Question Title

* 1. Dywedwch wrthym am un peth yr oeddech wedi'i hoffi'n arbennig am eich profiad o'r  arddangosfa Pushing Paper.

Ysgrifennwch eich ateb yn y blwch.

Question Title

* 2. Allwch chi awgrymu un peth a allai fod wedi gwella'ch profiad o'r arddangosfa Pushing Paper?

Ysgrifennwch eich meddyliau yn y blwch isod:

Question Title

* 3. Ydych chi'n ymwybodol bod yr arddangosfa deithiol hon yn bartneriaeth â'r Amgueddfa Brydeinig?

 
14% of survey complete.

T