Helo yna!

Rydym yn gyson yn gwella ein ffordd o wneud pethau a byddem wrth ein boddau o wybod beth sydd bwysicaf i chi.

Felly a fyddech cystal â threulio munud neu ddau yn ateb yr arolwg hwn ynglŷn â’ch arferion arlein a pha bynciau sydd bwysicaf i chi o ran ymgysylltu a chyfranogi cyhoeddus.
 
Complete the survey in English instead

Question Title

* 1. Yn fras ers pryd rydych wedi bod yn tanysgrifio i ddiweddariadau gan Cyfranogaeth Cymru?

Question Title

* 2. Dewiswch yr holl ffyrdd gwahanol yr ydych yn cael gwybodaeth ynglŷn â Cyfranogaeth Cymru ar hyn o bryd

Question Title

* 3. Dewiswch hyd at 5 pwnc o’r rhestr isod sydd bwysicaf i chi neu’ch mudiad ar hyn o bryd:

Question Title

* 4. Pa lwyfannau arlein yr ydych yn eu defnyddio i gael gwybodaeth ar hyn o bryd? (Dewiswch bob un perthnasol)

Question Title

* 5. Pan fyddwch yn mynd ar eich cyfrifiadur yn y bore, neu’n datgloi eich ffôn, beth yw’r ap cyntaf rydych yn ei agor neu’r peth cyntaf rydych yn edrych arno?

Question Title

* 6. Ac yn olaf, Pa iaith rydych fel arfer yn ei defnyddio i fynd ar wefannau, y cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth arall?

T