Undersøgelse blandt patienter med kroniske smerter i Europa:

Coronavirus/Covid-19 og kroniske smerter
Corona-situationen har indflydelse på alle menneskers liv, og dette inkluderer naturligvis mennesker med kroniske smerter. Pain Alliance Europe (PAE) er meget interesseret i at finde ud af, hvilke bekymringer du som kronisk smertepatient har i forbindelse med Corona-situationen.

Formålet med dette spørgeskema er at undersøge, hvordan den nuværende situation er for kroniske smertepatienter i Europa, og hvad man kan gøre for at forbedre situationen.

European Pain Federation (EFIC) har lavet en lignende undersøgelse for sundhedsprofessionelle, der arbejder inden for smerteområdet. PAE og EFIC vil dele resultaterne af de to undersøgelser og arbejde tæt sammen om at forbedre behandlingen af smertepatienter.

Undersøgelsen tager cirka 8 min. at besvare. På forhånd tak for hjælpen.

Sidste svarfrist er 15. juni.
Om dig og Covid-19

Question Title

* 1. Er du bekymret over Corona-situationen?

Question Title

* 2. Føler du, at du er i større risiko for at blive smittet med Corona-virus end en person, der er rask?

Question Title

* 3. Er du bekymret for at tage ordineret medicin på grund af Corona-situationen?

Question Title

* 4. Hvad er dine bekymringer ang. Corona-situationen? Vælg højst tre:

Question Title

* 5. Har Corona-situationen påvirket dit humør?

Question Title

* 6. Har Corona-situationen påvirket din smerteintensitet?

Question Title

* 7. Har Corona-situationen påvirket den måde, hvorpå dine smerter påvirker dit funktionsniveau?

Question Title

* 8. Bor du, eller har du boet isoleret på grund af Corona-situationen? (Isolering betyder, at du ikke går uden for dit hjem for f.eks. at købe ind, træne, mv.)

Question Title

* 9. Hvis du går i smertebehandling hos en sundhedsprofessionel, hvad er der så sket med din behandling under Corona-situationen?

Question Title

* 10. Blev denne behandling foretaget af:

Question Title

* 11. Hvis du følger et selvmonitoreringsprogram, har du kunnet fortsætte med dette under Corona-situationen?

Question Title

* 12. Hvordan er dine planlagte konsultationer med sundhedsprofessionelle foregået under Corona-situationen?

Question Title

* 13. Hvis du havde en aftale med en sundhedsprofessionel, som du valgte at aflyse pga. Corona-situationen, hvad skyldes dette så?

Question Title

* 14. Hvis du plejer at modtage hjemmepleje (vask, skift af bandager, osv.), fortsætter dette under Corona-situationen?

Question Title

* 15. Har du modtaget tilstrækkelig information om Corona-situationen og din tilstand til at blive beroliget fra: (Vælg højst tre)
0 = Jeg fik ingen information
10 = Jeg fik al den information, jeg behøvede

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Regeringen
Min praktiserende læge
Den specialist der står for min behandling
Min patientforening
Jeg har modtaget noget information, men ikke nok
Jeg har ikke modtaget noget information
Ikke relevant, fordi jeg ikke har ønsket at modtage information

Question Title

* 16. Hvis du oplever mentale udfordringer i denne Corona-situation, kan du da tale med nogen om det?

Question Title

* 17. Hvis du oplever ændringer i dit liv, der er relateret til Corona-situationen, har du da brug for hjælp til at håndtere dem?

Question Title

* 18. Hvilke af følgende har du mest brug for hjælp til? Vælg højst 3:

Generelt:

Question Title

* 20. Hvad er dit køn?

Question Title

* 21. Hvad er din alder?

Question Title

* 22. Hvad er årsagen til dine kroniske smerter? Vælg den diagnose, du er mest påvirket af

Question Title

* 23. Hvornår blev du diagnosticeret med dine kroniske smerter?

Question Title

* 24. Hvis du ønsker at blive underrettet, når rapporten fra denne undersøgelse offentliggøres (på engelsk) bedes du skrive din e-mailadresse. Din e-mail vil kun blive brugt til det formål, som du har givet samtykke til. Din e-mail vil ikke blive videregivet til en tredjepart.

Tak for din deltagelse.

Besøg www.pae-eu.eu for mere info om Pain Alliance Europe.
Dansk Fibromyalgi-Forening har samarbejdet med PAE om undersøgelsen. Læs mere om Dansk Fibromyalgi-Forening på www.fibromyalgi.dk.

T