Enkät för patienter med kronisk smärta i Europa

Corona-virus (Covid-19) och din kroniska smärta
Pain Alliance Europe PAE är medveten om att coronavirus pandemin (Covid-19) påverkar allas liv. Naturligtvis inkluderar detta personer med kronisk smärta. Vi är mycket intresserade av att ta reda på vad som är särskilt oroande för dig som är kronisk smärtpatient.

Denna enkät är för att se hur situationen är i Europa för patienter som lever med smärta och vad vi kan göra för att förbättra den.

En liknande enkät har skapats av European Pain Federation EFIC för sjukvårdspersonal som arbetar inom smärtfältet, Vi har kommit överens med dem om att vi ska dela resultaten av våra två undersökningar och arbeta för att förbättra vården av smärtpatienter.

Undersökningen tar mindre än 8 minuter. Tack i förväg för att du tog dig tid för att besvara enkäten.
Du och Covid-19 - 18 frågor

Question Title

* 1. Hur orolig är du för coronaviruset?

Question Title

* 2. Känner du dig mer utsatt på grund av ditt hälsotillstånd?

Question Title

* 3. Är du rädd att ta föreskrivna mediciner på grund av coronaviruset?

Question Title

* 4. Om du är orolig, vad oroar dig mest? Välj högst 3:

Question Title

* 5. Har coronakrisen påverkat din mentala hälsa?

Question Title

* 6. Har coronakrisen påverkat din smärtintensitet?

Question Title

* 7. Har coronakrisen påverkat din smärta och ditt sätt att fungera?

Question Title

* 8. Lever du isolerat på grund av coronasmittan? (Isolering innebär att du inte går ut för att handla / träna / etc.)

Question Title

* 9. Om du besöker/besökte en vårdgivare för smärtterapi - eller vårdgivaren besöker/besökte dig – hur blev ditt besök:

Question Title

* 10. Vem utförde terapin:

Question Title

* 11. Om du följer ett självhjälpsprogram, kan du fortsätta med det?

Question Title

* 12. Om du hade inplanerad tid för besök i sjukvården, under den här perioden, hur blev det:

Question Title

* 13. Om du hade ett möte med en vårdgivare och du valde att ställa in mötet, varför gjorde du det?

Question Title

* 14. Om du fick hemvård (tvätt, byte av bandage osv.) Fortsätter detta?

Question Title

* 15. Har du fått tillräckligt med information om coronavirus-smittan och dina omständigheter så att du blir lugn? (Välj högst 3)
0 = Ingen information
10 = All information jag behövde

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Från myndigheter/regeringen
Från myndigheter/regeringen
Från familjeläkaren (husläkaren), vårdsspecialist som behandlar mig
Min patientförening
Jag fick lite information men inte tillräckligt
Ingen information
Inte relevant eftersom jag inte ville ha mer information

Question Title

* 16. Om du har fått psykiska problem under denna period kan du prata med någon?

Question Title

* 17. Om du upplever förändringar i ditt liv som är relaterade till Covid-19 pandemin, behöver du hjälp för att hantera dem?

Question Title

* 18. Vilket av följande behöver du mest hjälp med? Välj högst 3:

Allmänt - 5 frågor:

Question Title

* 20. Kön:

Question Title

* 21. Ålder:

Question Title

* 22. Vad är orsaken till din långvariga smärta? Välj det alternativ som orsakar dig mest problem:

Question Title

* 23. Hur länge sedan fick du diagnosen långvarig smärta?

Question Title

* 24. Om du vill bli underrättad när vår rapport publiceras (på engelska), fyll i din e-postadress. Din e-postadress kommer endast att användas för denna rapport. Den kommer inte att ges till tredje part.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Besök gärna Pain Alliance Europé PAE: https://pae-eu.eu/report för att läsa resultaten från tidigare rapporter.

T