Enquête voor patiënten met chronische pijn in heel Europa

Corona en uw chronische pijn 
Pain Alliance Europe is zich ervan bewust dat de Corona pandemie een impact heeft op ieders leven. Dit omvat natuurlijk ook mensen met chronische pijn. We zijn erg benieuwd om als chronische pijnpatiënt van u te vernemen wat u vooral zorgen baart.

Deze online enquête is bedoeld om te zien wat de situatie in Europa is en wat we kunnen doen om die situatie te verbeteren.

Een soortgelijke enquête is opgezet voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die werkzaam zijn op het gebied van pijn, de European Pain Federation (EFIC). We hebben met hen afgesproken dat we de resultaten van onze twee onderzoeken zullen delen en nauw zullen samenwerken om de zorg voor pijnpatiënten te verbeteren.

De enquête duurt minder dan 8 minuten. Bij voorbaat dank voor het nemen van deze tijd.
Jij en Corona - 18 vragen

Question Title

* 1. Hoe bezorgd bent u over de Corona crisis?

Question Title

* 2. Vindt u dat u meer risico loopt dan een gezond persoon?

Question Title

* 3. Ben je bang om voorgeschreven medicijnen in te nemen vanwege de Corona crisis?

Question Title

* 4. Als u zich zorgen maakt, wat zijn dan uw grootste zorgen? Kies maximaal 3:

Question Title

* 5. Heeft de Corona crisis je humeur beïnvloed?

Question Title

* 6. Heeft de Corona crisis uw pijnintensiteit beïnvloed?

Question Title

* 7. Heeft de Corona crisis invloed gehad op hoe pijn uw functioneren verstoort?

Question Title

* 8. Woon je (of leefde) je geïsoleerd vanwege de crisis? (Isolatie betekent dat u niet naar buiten gaat om te winkelen / sporten / enz.)

Question Title

* 9. Als u een professional bezoekt voor therapie - of de professional was bij u - was uw bezoek:

Question Title

* 10. Word die therapie gegeven door:

Question Title

* 11. Als u een zelfmanagementprogramma volgt, kunt u dat dan voortzetten? 

Question Title

* 12. Wat is er tijdens deze periode gebeurd als u een afspraak had om een reeds geplande professionele zorgverlener te raadplegen:

Question Title

* 13. Als u een afspraak had met een zorgverlener en u koos ervoor om die afspraak te annuleren, waarom?

Question Title

* 14. Als u thuiszorg kreeg (wassen, verbandwissels, enz.), Wordt dit voortgezet? 

Question Title

* 15. Heeft u voldoende informatie ontvangen over de Corona crisis en uw persoonlijke omstandigheden zodat u gerustgesteld bent? (Kies maximaal 3.)
0 = helemaal geen informatie
10 = alle informatie die ik nodig had

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De overheid
De huisarts
De zorgspecialist die mij behandelt
Mijn patiëntenvereniging
Ik heb wat informatie, maar niet genoeg
Geen informatie
Niet relevant omdat ik niet meer informatie wil

Question Title

* 16. Kunt u met iemand praten als u in deze periode mentale problemen ervaart?

Question Title

* 17. Als u veranderingen in uw leven ervaart die verband houden met de Corona crisis, heeft u dan hulp nodig om hiermee om te gaan?

Question Title

* 18. Met welke van de volgende zaken heeft u de meeste hulp nodig? Kies maximaal 3:

Algemeen - 5 vragen:

Question Title

* 20. Geslacht:

Question Title

* 21. Leeftijd:

Question Title

* 22. Wat veroorzaakt uw chronische pijn (onderliggende oorzaak) ? Kies degene die het best past bij u:

Question Title

* 23. Hoe lang geleden werd de diagnose vastgesteld met chronische pijn :

Question Title

* 24. Als u op de hoogte wilt worden gehouden wanneer ons rapport wordt gepubliceerd (in het Engels), vul dan uw e-mailadres in.Uw e-mail adres zal enkel en alleen gebruikt worden voor die onderdelen welke u hebt opgegeven. Ze zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

DANK U VOOR UW MEDEWERKING

Of bezoek http://www.pae-eu-eu/ voor informatie over Pain Alliance Europe

T