Chronická bolest a stigma

Charitativní organizace, které jsou členy Pain Alliance Europe (PAE) Evropská aliance bolesti, vyzývají lidi, kteří trpí chronickou bolestí a nebo jejich ošetřovatele, aby vyplnili tento krátký průzkum o vlivu chronické bolesti a její možné souvislosti se stigma.

Toto je v pořadí třetí průzkum v sérii každoročních průzkumů o vlivu bolesti, který PAE vytvořila v souvislosti s tématem chronické bolesti. Při každém průzkumu analyzujeme vždy jiný aspekt vlivu bolesti na kvalitu života pacientů s chronickou bolestí žijících v Evropě. 

Po uskutečnění tohoto průzkumu bude vytvořena souhrná zpráva, které porovná zkušenosti s bolestí u pacientů v různých krajinách (EU). Pain Alliance Europe tuto zprávu následně zveřejní s cílem posilnit naše aktivity a podpořit práci v této oblasti, aby si politici a tvůrci politiky lépe uvědomili důležitost otázky chronické bolesti. Na internetové stránce PAE jsou k dispozici zprávy z předcházejících dvou průzkumů. (Na konci tohoto průzkumu je k dispozici URL adresa s jejíž pomocí se dostanete na stránku, kde najdete předcházející průzkumy.)

První část průzkumu obsahuje otázky týkající se bolesti kterou trpíte a možným stigma zapříčiněným v souvislosti s touto bolestí.
Druhá část obsahuje otázky osobní povahy, a také povahy fyzické bolesti, kterou trpíte.

Část první: Bolest a stigma

Question Title

* 1. Už jste někdy pocítili jakoukoliv stigmatizující reakci nebo chování (např. podivné výrazy tváře, verbální kritiku, devalvaci Vašeho společenského postavení anebo prožitku bolesti, kterou trpíte, odmítnutí, vnímání nespravedlnosti-neférového jednání ze strany jiných, respektive úplné ignorování, atd.) v důsledku chronické bolesti, kterou trpíte ze strany osob uvedených níže?

  Vždy Někdy Vyjímečně Nikdy Otázka není relevantní
Primáři, praktičtí lékaři anebo rodinní lékaři s kterými jste konzultovali stav Vaší bolesti
Nemocniční lékaři, které jste navštívili v důsledku stavu Vaší bolesti
Další lékaři, které jste navštívili v důsledku jiných zdravotních problémů
Zdravotní sestry (včetně komunitní/obvodní sestry)
Všechen ostatní zdravotnický personál (např. fyzikální terapeut, podiart, atd.)
Partner (manželka, manžel, milenec)
Blízcí příbuzní (bratři, sestry, strýcové atd.)
Širší rodina (bratranci, sestřenice, neteře, atd.)
Přátelé
Ošetřovatelé v domácím prostředí
Sousedé
Přátelé v práci
Šéfové anebo manažeři v práci
Spoluúčastníci v rámci sportovních anebo volnočasových aktivit
Personál v restauraci/kavárně anebo v situacích v rámci dovolené
Na veřejnosti (nákupní centra, banky, restaurace, vlaky, autobusové stanice atd.)

Question Title

* 2. Níže najdete seznam prohlášení. Posuďte, zda souhlasíte anebo nesouhlasíte s jednotlivými prohlášeními. Pro jednotlivé odpovědi použijte níže uvedenou stupnici. Například, když s určitým prohlášením absolutně souhlasíte:

  Absolutně nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Absolutně souhlasím Nemám názor
Myslím, že lidé, kteří netrpí chronickou bolestí nemůžou pochopit moji situaci
Někdy mi lidé nevěří, že trpím chronickou bolestí
Chronická bolest změnila moji povahu tím způsobem, že jsem víc pozitivní, chápající a víc akceptuji jiné lidi
U lidí převažuje názor, že lidé s chronickou bolestí by měli být schopni časem bolest lépe tolerovat
Stereotypy o lidech trpících bolestí se na mně nevtahují
Myslím, že lidé dokáží rozpoznat, že mně něco bolí, na základě vnějších znaků, anebo mého chování
Mám pocit, že mně lidé diskriminují, protože trpím bolestmi
Lidé mně často poučují, anebo se ke mně chovají jako k dítěti, protože trpím chronickou bolestí
Žít s bolestí mi strpčuje život
Někteří lidé jsou toho názoru, že nejsem schopen/schopná dosáhnout v životě mnoho, protože trpím bolestí
Nacházet se v prostředí lidí, kteří netrpí chronickou bolestí, se mi zdá neadekvátní
Vyhýbám se setkávání s lidmi anebo jiným společenským situacím, abych tak ochránil rodinu nebo přátele před možnými zahambujícími situacemi
Chronická bolest mi brání v romantických vztazích
Nedokáži si najít (romantického) partnera, protože trpím chronickou bolestí
Všeobecně můžu žít svůj život způsobem, jakým chci
Následující otázky se týkají činností, kterým se věnujete v průběhu běžného dne.

Question Title

* 3. Nakupování:

Question Title

* 4. Domácnost:

Question Title

* 5. Způsob dopravy:

Část druhá - Otázky osobní povahy/otázky zaměřené na stupeň Vaší bolesti

Question Title

* 6. Pohlaví:

Question Title

* 7. Prosím uveďte svou průměrnou denní úroveň bolesti (Numerická škála intenzity bolesti) - kde 0 nepředstavuje žádnou bolest a 10 představuje nejhorší možnou bolest.

Question Title

* 8. Omezení ve vaší Kvalitě Života: 10 představuje Vaši kvalitu života dříve než začali bolesti. Prosím vyberte číslo které představuje Vaše vnímání kvality života právě teď:

Question Title

* 9. Kdy Vám byla diagnostikována nemoc (je-li známo)?

Question Title

* 10. Kdy Vám byla diagnostikována chronická bolest?

Question Title

* 11. Věk?

Question Title

* 13. Co je hlavní příčinou chronické bolesti?

Question Title

* 14. Myslíte si, že tento druh celoevropské studie může dosáhnout většího pochopení chronických bolestí ?

Question Title

* 15. Myslíte si, že tento druh studie může pomoci politikům a lidem s rozhodovací pravomocí objasnit rozsáhlost problémů s chronickými bolestmi ?

Question Title

* 16. Přejete si obdržet výsledky tohoto dotazníku?

Question Title

* 17. Přejete si zůčastnit se podobné budoucí studie?

Question Title

* 18. Přejete si dostávat novinky od Pain Alliance Europe?

Question Title

* 19. Pokud jste odpověděli “ano” na některou ze tří posledních otázek, prosím napište svoji emailovou adresu. Vaše emailová adresa bude použita pouze pro potřeby výše uvedené. Nebude v žádném případě předána třetím stranám.

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST
 
Tato studie Vám byla zaslána organizací ”SEN Slovensko a Česko” ve spolupráci s “Pain Alliance Europe (PAE) “

Můžete nás kontaktovat na následující emailové adrese:   
     julia@spiritualemergencenetwork.org
     info@pae-eu.eu

Pro více informací o výše uvedených organizacích navštivte jejich webové stránky:
     http://www.spiritualemergencenetwork.org/slovakia
     http://www.pae-eu.eu

V případě zájmu o předcházející průzkumy a studie organizace PAE, použijte prosím následující odkaz (odkaz je nutné zkopírovat a vložit na novou stránku):   http://www.pae-eu.eu/surveys

T