Mae ymarferiad Meincnodi Trefi 'People and Places' wedi cael ei gynnal mewn dros 350 o leoliadau ac mae'n cynnwys casglu data ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol yn y dref megis cynigion manwerthu, nifer y bobl sy'n ymweld, parcio ceir, hyder busnesau, o le ddaw cwsmeriaid a barn defnyddwyr canol y dref.

Mae'r arolwg byr a ganlyn yn caniatáu i ddefnyddwyr canol y dref a'r rhai sydd ddim yn ei defnyddio i ddarparu eu sgoriau a'u barn ar wahanol agweddau o Ganol y Dref. Rydym yn gobeithio creu darlun manwl o Gaernarfon wrth ofyn i'r ddau grŵp. Mae Cyngor Gwynedd wedi comisiynu'r prosiect Meincnodi yn 2012, 2015 a 2016 i baratoi ar gyfer cynnydd a gweithredu prosiectau ar sail y wybodaeth, felly cymrwch ddau funud i gwblhau'r arolwg pwysig hwn. Bydd yr adroddiad terfynol ar gael ar Wefan Cyngor Gwynedd ar ddiwedd mis Mehefin 2019. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Meincnodi, cysylltwch os gwelwch yn dda â Mike King, Cyfarwyddwr People and Places ar mike.king@peopleplaces.co.uk neu ffoniwch 01908 776940 / 07788286337.

Defnyddiwch y botymau 'NESAF' a 'YN ÔL' i fynd trwy'r arolwg. Cliciwch 'GORFFEN' ar ddiwedd yr arolwg i gyflwyno.

T