Croeso

Diben yr arolwg hwn yw rhoi cyfle i weithwyr iechyd proffesiynol rannu eu barn ynghylch pa adnoddau addysg a dysgu fyddai'n ddefnyddiol wrth baratoi ar gyfer trin Plant a Phobl Ifanc â Lymffoedema (PPhIL). Felly, mae'r arolwg hwn yn eithaf manwl a gall gymryd hyd at 20 munud i'w gwblhau. Rydym yn gwerthfawrogi eich amser. 
Mae hwn yn gydweithrediad rhwng Lymphoedema Cymru, ILF a PCOM, gyda mewnbwn gwerthfawr gan Grŵp Diddordeb Arbennig Lymffoedema Plant (CLSIG, y DU).
Gobeithiwn y gall canfyddiadau'r prosiect lywio datblygiadau rhaglenni lymffedema, addysgwyr, sefydliadau academaidd a'r partneriaid corfforaethol sy'n gwneud cymaint i gefnogi ein harbenigedd.
Gallwch stopio ar unrhyw adeg.  Bydd yr holl ddata'n ddienw felly ni ellir ei dynnu'n ôl ar ôl ei gyflwyno.  
Yn gyntaf, dywedwch wrthym amdanoch.

Question Title

* 1. Ydych chi'n gweithiwr gofal iechyd proffesiynol/academydd/ymchwilydd iechyd?

T