Informacje dla uczestników

Niniejszą ankietę przeprowadza fundusz Culture Perth & Kinross w celu zebrania informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 na życie mieszkańców okręgu Perth & Kinross.

W czasie, który znacząco zmienił nasz styl życia, chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wpłynął on na życie mieszkańców i ich rodzin, jak zmienił ich codzienne zajęcia, jak wpłynął na życie prywatne i zawodowe, a także w jaki sposób może wpłynąć na życie mieszkańców i społeczności w przyszłości. Zakres udzielanych informacji zależy wyłącznie od ciebie.

Wszystkie odpowiedzi udzielone w ankiecie zostaną włączone do stałego zbioru CPK, w którym posłużą do badań dla przyszłych pokoleń. Informacje te mogą również zostać wykorzystane na potrzeby wystaw, materiałów edukacyjnych, w serwisach społecznościowych, publikacjach i innych mediach. Wypełnienie ankiety zajmie 10–30 minut zależnie od ilości przekazywanych informacji. Nie na wszystkie pytania musisz udzielać odpowiedzi, ale niektóre z nich są obowiązkowe (zostały oznaczone gwiazdką *). Dotyczy to między innymi kodu pocztowego i grupy wiekowej, które posłużą do analizy, ale nie zostaną wykorzystane do identyfikacji respondentów.
Ochrona danych
Informacje podane przez ciebie w tej ankiecie zostaną wykorzystane w sposób opisany w Informacjach dla uczestników. Dodatkowe informacje na temat twoich uprawnień związanych z ochroną danych można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.culturepk.org.uk/about-cpk/data-protection/, e-mailem: enquiries@culturepk.org.uk lub telefonicznie: 01738 444 949.
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T