Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Gwobrau Dathlu Sgowtiaid ScoutsCymru yn ôl am eu pedwaredd flwyddyn!

Mae hwn yn gyfle gwych i gydnabod a dathlu llwyddiannau Sgowtiaid ledled Cymru.

Ceir wyth categori o ddyfarniadau, sef:-

 

Mae gwirfoddolwr ifanc wobr

Gan gydnabod gwirfoddolwr unigol (14-25 mlwydd oed yn cyflawni rôl arwain) sydd wedi cymryd rhan ym mhob agwedd o sgowtiaid yn eithriadol.

 

Gwobr gwirfoddolwyr oedolion

Gan gydnabod gwirfoddolwr unigol (18 mlwydd oed a hŷn) sydd wedi cymryd rhan ym mhob agwedd o sgowtiaid yn eithriadol.

 

Gwobr gwirfoddolwr Ymddiriedolwr

Gan gydnabod yr ymrwymiad, gwaith caled ac ymroddiad Ymddiriedolwr neu'n aelod o'r Pwyllgor.

 

Gwobr grŵp

Adnabod grŵp o wirfoddolwyr eu cynnwys ym mhob agwedd o sgowtiaid yn eithriadol.

 

Gwobr am effaith cymunedol

Adnabod grŵp o wirfoddolwyr neu unigol sydd wedi creu newidiadau cymdeithasol cadarnhaol eithriadol er budd y gymuned ehangach.

  

 Gwobr Sgowtiaid arloesol a newydd

Adnabod grŵp o wirfoddolwyr sydd wedi cyrraedd lefel newydd, drwy ddarpariaeth o sgowtiaid, i adlewyrchu'r gymuned y maent yn byw ynddo.

 

Gwobr cyflawniad oes

Gan gydnabod gwirfoddolwr unigol (18 mlwydd oed a hŷn) am eu cyfraniad eithriadol i Sgowtiaid.

 

Gwobr gwirfoddolwr ysbrydoledig

Gan gydnabod gwirfoddolwr unigol (18 mlwydd oed ac uchod) sydd yn esiampl ac yn ysbrydoliaeth i eraill.

Gwobr Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth a Gwydnwch

Cydnabod gwirfoddolwyr unigol/grŵp a ddangosodd greadigrwydd a gwydnwch yn wyneb adfyd wrth ymrwymo ein gwerthoedd a sicrhau y gall pobl ifanc ddatblygu sgiliau am oes yn ystod argyfwng Covid-19

Noder gan nad oes opsiwn i gynilo a dychwelyd, bydd angen i chi lenwi pob adran o'r ffurflen er mwyn i'ch enwebiad fod yn ddilys.

Cwestiynau enwebu - (Dim mwy na 250 gair y cwestiwn)
·         Disgrifiwch yn fyr y rheswm am yr enwebiad
·         Sut mae’r person/grŵp sydd wedi’i enwebu’n byw’r Gwerthoedd Sgowtio?
·         Sut mae’r person/grŵp sydd wedi’i enwebu’n helpu pobl ifanc ac oedolion i ddatblygu Sgiliau i Fywyd am Oes?
·         Sut mae’r person/grŵp sydd wedi’i enwebu’n hyrwyddo amrywiaeth o fewn Sgowtio?
0 of 13 answered
 

T