Prifysgol Aberystwyth- Daearyddiaeth: Cynaliadwyedd gyda Aberystwyth – Digwyddiad ar-lein

Diolch yn fawr i chi am eich diddordeb yn y digwyddiad ar-lein byw hwn gyda Phrifysgol Aberystwyth. Os ydych chi’n ddisgybl chweched flwyddyn neu’n athro, ac eisiau cyfrannu ar Fai 29ain, 2020 rhwng 1:00 - 2:00, a fedrwch chi gwblhau’r ffurflen hon?  

Byddwch wedyn yn derbyn cadarnhad ar e-bost, manylion ar sut i fod yn rhan o’r digwyddiad, ac e-bost i ddilyn wedi’r digwyddiad.

Diogelu Data

Bydd data a gesglir yma yn cael ei brosesu gan Brifysgol Aberystwyth yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Bydd yn cael ei gadw mewn cronfa ddata ddiogel er mwyn i'r brifysgol werthuso llwyddiant y sesiynau o ran ymweliadau a cheisiadau diwrnod agored dilynol.

Ni fydd data yn cael ei drosglwyddo i unrhyw drydydd parti nac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion eraill oni bai eich bod yn nodi isod yr hoffech glywed gan Aberystwyth a / neu Channel Talent am astudio Gwleidyddiaeth a disgyblaethau cysylltiedig, neu am ddigwyddiadau

Question Title

* 1. Ydych chi’n fyfyriwr neu’n athro/athrawes?

Question Title

* 2. Beth yw eich enw?

Question Title

* 3. Beth yw enw eich ysgol/coleg?

Question Title

* 4. Beth yw eich cyfeiriad e-bost?

Question Title

* 5. Byddwn yn cynnal y sesiwn fel cyfarfod Bluejeans ar-lein. Wrth ymuno drwy gyfrwng y cyfarfod Bluejeans byddwch yn cael y cyfle i gyfathrebu’n uniongyrchol â’r academydd, a bod yn rhan o’r drafodaeth. Noder bod y cyfarfod Bluejeans yn cael ei recordio fel y gellir ei rannu’n hwyrach gydag ysgolion a cholegau ar wefan Aberystwyth.

Question Title

* 6. Os ydych chi’n fyfyriwr, ydych chi am i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi am gyrsiau astudio perthnasol ar lefel is-raddedig?

Question Title

* 7. Os ydych chi’n athro neu’n aelod staff, fyddech chi eisiau cael eich cysylltu am gyfleoedd perthnasol eraill ar gyfer eich myfyrwyr gan Prifysgol Aberystwyth?

Question Title

* 8. Os ydych chi'n athro ac yn cofrestru ar ran dosbarth, nodwch faint o fyfyrwyr rydych chi'n disgwyl / gobeithio fydd , yn ymuno a pha Grŵp / Grwpiau Blwyddyn fydd yn mynychu? (Byddwn yn anfon y manylion cysylltu atoch y gallwch wedyn eu rhannu â'ch grŵp)

T