Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn cwblhau'r arolwg pum munud hwn i ymateb i'r ymgynghoriad ar Gynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Fynwy 2017-2020.

Nodwch pa mor fodlon gyda'r Cynllun ar raddfa o 1-5, lle mae 1 = dim yn fodlon a 5 = hollol fodlon.

Question Title

* 1. Pa mor fodlon ydych chi fod Cynllun Rheoli Cyrchfannau 2017-2020 diwygiedig Sir Fynwy yn:

  1 2 3 4 5
1.       Dynodi'r blaenoriaethau sydd eu hangen i sicrhau twf twristiaeth cynaliadwy yn Sir Fynwy?
2.       Adlewyrchu anghenion busnesau twristiaeth presennol a newydd yn Sir Fynwy?
3.       Cynnig cyfleoedd i bob rhan o'r sir?
4.       Taro'r fantol gywir rhwng uchelgais a gallu realistig i gyflawni?
5.       Dynodi'r trefniadau partneriaeth mwyaf addas ar gyfer cyflenwi a monitro'r cynllun?

Question Title

* 2. Rhowch unrhyw sylwadau yma yr hoffech eu gwneud ar y Cynllun Rheoli Cyrchfannau diwygiedig

Daw'r ymgynghoriad ar Ddrafft Gynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Fynwy (2017-2020) i ben am 5pm 31 Mai 2017.

Cafodd yr adolygiad a'r diwygiad o Gynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Fynwy ei ran-ariannu gan Lywodraeth Cymru dan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol 2016/17.

Question Title

Image

Question Title

Image

T