Ydych chi wedi clywed am Ganolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG ac ydych chi’n gwybod beth rydym ni’n ei wneud?

Question Title

* 1. Ydych chi wedi clywed am Ganolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG ac ydych chi’n gwybod beth rydym ni’n ei wneud?

Ydych chi wedi clywed am adnoddau canlynol Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG?

Question Title

* 2. Ydych chi wedi clywed am adnoddau canlynol Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG?

O’n hadnoddau, pa rai ydych chi wedi’u defnyddio a/neu a oedd yn ddefnyddiol yn eich barn chi? Ticiwch bob un sy’n gymwys.

Question Title

* 3. O’n hadnoddau, pa rai ydych chi wedi’u defnyddio a/neu a oedd yn ddefnyddiol yn eich barn chi? Ticiwch bob un sy’n gymwys.

A hoffech fwy o wybodaeth am Ganolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG? Os hoffech, defnyddiwch y blwch isod i ddisgrifio pa wybodaeth yr hoffech ei chael.

Question Title

* 4. A hoffech fwy o wybodaeth am Ganolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG? Os hoffech, defnyddiwch y blwch isod i ddisgrifio pa wybodaeth yr hoffech ei chael.

Beth yw’r tair prif broblem i chi/eich sefydliad o ran cydraddoldeb a hawliau dynol?

Question Title

* 5. Beth yw’r tair prif broblem i chi/eich sefydliad o ran cydraddoldeb a hawliau dynol?

Sut hoffech dderbyn gwybodaeth?

Question Title

* 7. Sut hoffech dderbyn gwybodaeth?

Manylion cyswllt

Question Title

* 8. Manylion cyswllt

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T