Badanie opinii rodziców

Grupa działająca w ramach projektu Bilingual Education in the UK pracuje nad otwarciem niezależnej dwujęzycznej szkoły podstawowej w Londynie, w której nauka będzie odbywać się w 50% w języku polskim.
Ankieta skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 11.

Question Title

* 2. Podaj pierwszy człon swojego kodu pocztowego

Question Title

* 3. W jakim przedziale wiekowym masz dzieci?

Question Title

* 4. Dwujęzyczna szkoła podstawowa zaoferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. Wybierz te, które najbardziej Cię interesują:

Question Title

* 5. Niezależna szkoła częściowo będzie finansowana przez fundację a częściowo poprzez pobieranie czesnego. Podaj maksymalną kwotę czesnego, jakie jesteś w stanie pokryć miesięcznie:

£0 £500 £1000
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Podaj preferowaną lokalizację szkoły (w obrębie Londynu, np. SE1, Hammersmith):

0 of 6 answered
 

T