Yn ystod 2018/2019 byddwn yn darparu 12 Amcan Gwella Allweddol

Rydym yn croesawu eich sylwadau ac awgrymiadau ac yn eich annog i roi eich barn i ni ar sut y gallwn wella ein Amcanion Gwella yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2018 - 2023.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am yr Amcanion Gwella neu ddarllen ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2018 - 2023 ewch i'r wefan.

Os hoffech gael yr holiadur hwn mewn iaith / fformat gwahanol, cysylltwch â 0800 169 1234.

* 2. A oes gennych unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu sylwadau eraill o ran ein Amcanion Gwella Drafft?

T