Rydym ni, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn edrych ar fanteision ac anfanteision y cymhwyster ac yn awyddus i glywed gan sefydliadau addysg uwch am eich barn ar y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru* wrth ystyried ceisiadau ar gyfer eich cyrsiau.

English version

Dylai'r holiadur gymryd tua 5-10 munud i'w gwblhau.
 
Os hoffech fwy o wybodaeth am sut bydd y wybodaeth y byddwch yn ei ddarparu yn cael ei ddefnyddio, darllenwch ein Nodyn at breifatrwydd.

Diolch

Bydd yr arolwg yn cau am 5pm ddydd Iau 20 Medi.

Mae'r arolwg hwn ar gyfer sefydliadau addysg uwch.
Fodd bynnag, os ydych chi:
*Dyfarniad yw Cymhwyster Bagloriaeth Cymru sy'n cynnwys cyfuniad o gymwysterau gan gynnwys:
  • y Dystysgrif Her Sgiliau - cymhwyster yn seiliedig ar sgiliau sy'n galluogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau ar gyfer addysg, cyflogaeth a bywyd;
  • dewis o gymwysterau ategol o faint a lefel penodol (fel TGAU, Safon Uwch neu gymwysterau galwedigaethol cyfatebol);
  • TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd
Fe'i dyfernir ar dair lefel:
  • Bagloriaeth Cymru Sylfaen (lefel 1), a ddyfernir yng nghyfnod allweddol 4 neu at ôl 16 oed;
  • Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (lefel 2), a ddyfernir yng nghyfnod allweddol 4 neu at ôl 16 oed;
  • Bagloriaeth Uwch Cymru (lefel 3) a ddefnyddir ar ôl 16 oed yn unig.

T