Mae Clwb Ifor Bach yn eich gwahodd i weld ein cartref newydd ar gyfer cerddoriaeth yng Nghymru.

Am 35 mlynedd, mae Clwb Ifor Bach wedi dod ag artistiaid y byd i Gymru – a chyflwyno artistiaid o Gymru i’r byd. Ond nawr mae'r amser i ddechrau pennod newydd. Rydym yn bwriadu cymryd yr adeilad drws nesaf i’n un ni a’i uno gyda’n hadeilad presennol i greu lleoliad sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Yn gweddu gyda’i leoliad hanesyddol ar Stryd Womanby. Gyda chartref mwy, byddwn yn gallu cyrraedd mwy o bobl ar draws Caerdydd, ar draws Cymru, a thu hwnt.

Hoffem eich gwahodd i weld ein gweledigaeth a rhannu eich syniadau a ni fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus. Dyma gyfle i chi edrych dros ein gweledigaeth a'n cynlluniau - sydd ar gael ar ein gwefan - cyn cwblhau'r arolwg hwn.

Diolch am eich amser.


Clwb Ifor Bach invites you to share your views on our new home for music in Wales.

For 35 years, Clwb Ifor Bach has brought the world’s artists to Wales – and Welsh artists to the world. It’s an incredible success story. But now it’s time to write a new chapter. We’re planning to take over the building next to ours and join it with our existing venue to create a venue fit for the 21st century. Fitting of its historic Womanby Street location. With a bigger home, we’ll be able to offer more entertainment, more artists and more training.

We’d like you to share your thoughts with us as part of public consultation. Please take a look at our vision and proposed plans – available on our website - before completing this survey.

Thank you for you time.
0 of 9 answered
 

T