Mae cynllun busnes BID Caerdydd wedi ymrwymo i gryfhau’r cysylltiadau rhwng addysg a busnes drwy hyfforddiant a hefyd defnyddio ein pŵer prynu ar y cyd i sicrhau gostyngiadau. Rydym wedi darparu rhywfaint o ofod cyrsiau hyfforddi am ddim ac mae’r rhain wedi cael croeso brwd. Nawr rydym eisiau clywed gennych chi am yr hyfforddiant y byddech chi’n hoffi ei weld – wedyn byddwn yn mynd ati i ddarparu’r cyrsiau y mae’r galw mwyaf amdanynt. Cwblhewch y ffurflen isod a’i dychwelyd drwy gysylltu ag un o’n Llysgenhadon Ifanc ar 07983 311723 neu ar ambassadors@cardiffbid.com erbyn dydd Gwener Awst 11fed.


Enw

Question Title

* 1. Enw

Busnes

Question Title

* 2. Busnes

Teitl Swydd

Question Title

* 3. Teitl Swydd

Cyfeiriad

Question Title

* 4. Cyfeiriad

E-bost

Question Title

* 5. E-bost

Rhif Ffôn

Question Title

* 6. Rhif Ffôn

Gofynion hyfforddi: nodwch y pum gofyniad hyfforddi pwysicaf ar gyfer eich busnes, gydag 1 yn brif flaenoriaeth i chi.

Question Title

* 7. Gofynion hyfforddi: nodwch y pum gofyniad hyfforddi pwysicaf ar gyfer eich busnes, gydag 1 yn brif flaenoriaeth i chi.

  1 2 3 4 5
Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes
Ysgrifennu ar gyfer busnes
Cynlluniau marchnata a chyfathrebu
Seibr ddiogelwch
Creu gwefannau sylfaenol
Hyfforddiant gwerthiant
Cynllunio digwyddiadau
Cadw llyfrau sylfaenol
Cyfrifon rheoli
Asesu risg adnoddau dynol
Rôl a chyfrifoldebau fel cyflogwr
Y ddeddfwriaeth cyflogaeth ddiweddaraf
Siarad yn gyhoeddus
Cymorth cyntaf mewn argyfwng yn y gwaith
Swyddogion tân
Gwrth derfysgaeth
Nwyddau gweledol
Rheoli sgyrsiau anodd

T