Enw Cyntaf

Question Title

* 1. Enw Cyntaf

Enw Canol

Question Title

* 2. Enw Canol

Cyfenw

Question Title

* 3. Cyfenw

Cyfeiriad E-bost Prifysgol

Question Title

* 4. Cyfeiriad E-bost Prifysgol

Cyfeiriad E-bost Personol

Question Title

* 5. Cyfeiriad E-bost Personol

Dyddiad Geni

Question Title

* 6. Dyddiad Geni

Cyfeiriad Cartref

Question Title

* 7. Cyfeiriad Cartref

A ydych yn aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Question Title

* 8. A ydych yn aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

A ydych yn derbyn ysgoloriaeth Coleg Cymraeg?

Question Title

* 9. A ydych yn derbyn ysgoloriaeth Coleg Cymraeg?

Math o ymgeisydd

Question Title

* 10. Math o ymgeisydd

Ymdrinnir â’r holl wybodeth bersonol a ddarperir gennych yn unol â Deddf Gwarchod Data 2018. Ni fydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhannu’r wybodaeth a nodir gydag unnrhyw gorff arall at unrhyw ddibenion heblaw gweinyddu’r Dystysgrif. Am fwy o wybodaeth ac i weld y Rhybudd Preifatrwydd ewch i wefan y Coleg (https://bit.ly/2M576zb)

Question Title

* 11.

Ymdrinnir â’r holl wybodeth bersonol a ddarperir gennych yn unol â Deddf Gwarchod Data 2018. Ni fydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhannu’r wybodaeth a nodir gydag unnrhyw gorff arall at unrhyw ddibenion heblaw gweinyddu’r Dystysgrif. Am fwy o wybodaeth ac i weld y Rhybudd Preifatrwydd ewch i wefan y Coleg (https://bit.ly/2M576zb)

T