Cylchgrawn Barn

Mae Barn yn awyddus i ddatblygu a gwella’r cylchgrawn ar gyfer y dyfodol, ac i wneud hynny hoffem gasglu adborth oddi wrth ein darllenwyr. A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn llenwi’r holiadur hwn, os gwelwch yn dda?

Caiff unrhyw atebion a roddwch i ni eu trin yn hollol gyfrinachol ac ni throsglwyddir unrhyw wybodaeth bersonol i neb arall.

Diolch yn fawr.

Question Title

* 1. Pa mor aml fyddwch chi'n darllen Barn?

Question Title

* 2. Ydych chi'n tanysgrifio i Barn?

Question Title

* 3. Os nad ydych chi'n tanysgrifio, beth sy'n eich denu i brynu copi o Barn?

Question Title

* 4. Ydych chi'n darllen Barn ar y we?

Question Title

* 5. Beth yw eich barn am wefan Barn?

Question Title

* 6. Faint o bobl, yn eich cynnwys chi, sy'n darllen eich copi chi o Barn?

Question Title

* 7. Beth yw eich barn chi am wahanol elfennau'r cylchgrawn?

  Da iawn Da Dim barn Siomedig Siomedig iawn
Dyluniad y clawr
Eglurder y dudalen gynnwys
Diwyg y cylchgrawn
Arddull yr ysgrifennu
Hyd yr erthyglau
Safon y lluniau
Amrywiaeth yr erthyglau
Dewis yr adolygiadau

Question Title

* 8. Beth yw eich barn chi am wahanol golofnau'r cylchgrawn?

  Da iawn Da Dim barn Siomedig Siomedig iawn Byth yn darllen
Materion y mis
Cwrs y Byd
O Ewrop
O'r Alban
Prif erthygl - Richard Wyn Jones
Colofn Bethan Kilfoil
Colofn Elin Llwyd Morgan
Colofn Beca Brown
Colofn Deledu Sioned Williams
Colofn win Shôn Williams
Colofn bob-yn-ail Dafydd Fôn Williams a Catrin Evans
Gwyddoniaeth
Adolygiadau
Cerddoriaeth
Chwaraeon
Celf
Teyrngedau

Question Title

* 9. Byddai'n ddefnyddiol dysgu mwy amdanoch chi. A fyddech cystal ag ateb yr isod os gwelwch yn dda;

Question Title

* 10. Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau pellach sydd gennych am Gylchgrawn Barn:

T