Ba mhaith le Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin buíochas a ghabháil le gach duine a bhain úsáid as ár Seirbhísí Gaeilge i mbliana.

Rinne muid iarracht na seirbhísí mar atá siad a choinneáil beo agus ag feidhmiú le linn na paindéime agus cé go raibh athrú ar cuid de na seirbhísí mar gheall air seo, rinne muid ár ndícheall caighdeán na seirbhíse a chaomhnú le freastal ar an phobal.

Le cinntiú go bhfuil muid ag freastal ar do chuid riachtanas, bheimis buíoch díot dá dtabharfá d'aischothú dúinn maidir leis an tseirbhís mar aon le moltaí chun an tseirbhís a fheabhsú amach anseo. 

Go raibh maith agat.

Question Title

* 1. Má bhain tú úsáid as ár Seirbhísí Gaeilge ariamh cé chomh sásta agus a bhí tú leo?

Question Title

* 2. Má d'fhreagair tú go raibh tú 'míshásta' nó 'iontach míshásta' leis an tseirbhís a fuair tú, tabhair fáth le do thoil.

Question Title

* 3. An mbainfeá úsáid as an tseirbhís arís?

Question Title

* 4. Má d'fhreagair tú 'ní bhainfinn', tabhair fáth le do thoil.

Question Title

* 5. An molfá an tseirbhís do dhaoine eile?

Question Title

* 6. Má d'fhreagair tú 'ní mholfainn', tabhair fáth le do thoil.

Question Title

* 7. Cad é mar is fearr leat eolas a fháil ón Chomhairle?

Question Title

* 8. Cad é do thuairim ar ár suíomh gréasáin i nGaeilge?

Question Title

* 9. Cad é do thuairim ar ár leathanach Facebook (www.facebook.com/foramphobalnagaeilge)?

Question Title

* 10. An bhfuil moltaí agat faoin dóigh gur féidir linn ár gcuid Seirbhísí Gaeilge a fheabhsú nó a fhorbairt?

T