Question Title

* 1. Beth ydych chi’n meddwl o’r map digidol?/
What do you think of the digital map?

Question Title

* 2. Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i wellhau’r map?
Do you have any suggestions for improvement?

Question Title

* 3. Oes gennych unrhyw sylwadau am sut mae’r map yn edrych?
Do you have any comments on the appearance of the map?

Question Title

* 4. Pa mor hawdd yw’r map i’w ddefnyddio?
How easy is the map to use?

Easy OK Difficult
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. A fyddwch chi’n hyderus i ddefnyddio’r map eto?
Would you feel confident in using the map again?

No Maybe Yes
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Ydych chi’n debyg i ddefnyddio’r map eto? Os ydych am ba rheswm?
Are you likely to use the map again? If so for what reason?

Question Title

* 7. Oes rhywbeth ar goll?
Is there something missing?

Question Title

* 8. Ydych chi'n meddwl y gallai ymgysylltu â'r map digidol effeithio ar ganfyddiad pobl o leoedd yn Sir Benfro? Os felly, ym mha ffyrdd?
Do you think engaging with the digital map might affect people’s perception of places in Pembrokeshire? If so, in what ways?

Question Title

* 9. Beth yw eich côd post?
What is your postcode?

Question Title

* 10. A hoffwch chi gael eich ychwanegu at ein rhestr e-bost? Os hoffwch, ysgrifennwch eich cyfeiriad e-bost isod os gwelwch yn dda.
Would you like to be added to our mailing list? If so, please add your email address below.

T