Question Title

* 1. Enw

Question Title

* 2. Ebost

Question Title

* 3. Dewiswch 3+ gair i ddisgrifio sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eich llesiant emosiynol a meddyliol. Ychwanegwch ragor o eiriau os ydych chi’n dymuno.

Question Title

* 4. Dewiswch 3+ gair i ddisgrifio beth hoffech chi ei gael o’r rhaglen llesiant artistiaid. Ychwanegwch ragor o eiriau os ydych chi’n dymuno.

Question Title

* 5. Ticiwch beth fyddai gennych chi ddiddordeb ynddo ac ychwanegwch rai eraill isod

Question Title

* 6. Nodwch pa amseroedd yn yr wythnos fyddai’n gweithio orau i chi (byddwn yn ceisio rhaglennu digwyddiadau i fod yn addas i’r mwyafrif o ymatebwyr)

Question Title

* 7. Rhannwch unrhyw syniadau eraill sydd gennych chi yma

0 of 7 answered
 

T