Projekt 'Family Language Policy'

Droga Uczestniczko, drogi Uczestniku,

Jesteśmy grupą badawczą, która bada, jak różne rodziny w Wielkiej Brytanii posługują się językami w swoim codziennym życiu (angielskim oraz innymi językami). Chcemy dowiedzieć się, jak obecne zmiany społeczne i polityczne wpływają na to, co myślisz o językach i jak ich używasz w życiu codziennym. Będziemy Ci bardzo wdzięczni, jeżeli wygospodarujesz 20 minut na wypełnienie naszej ankiety. Twoje odpowiedzi pozwolą nam zebrać cenne informacje, które posłużą rozwojowi nauki i społeczeństwa.

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi. Wszystkie kombinacje językowe są mile widziane. Wasze dane nie zostaną nikomu udostępnione i pozostaną zanonimizowane .

Ankieta powinna być wypełniona przez rodzica, opiekuna prawnego lub innego dorosłego odpowiedzialnego za rodzinę. Wasze odpowiedzi powinny dotyczyć Was i Waszego pierwszego dziecka.

Dziękujemy! 

Prof. Xiao Lan Curdt-Christiansen, Prof. Li Wei, Prof. Zhu Hua,
Dr. Jing Huang, Ms Sahra Abdullahi i Dr. Kinga Kozminska  

 

Więcej informacji o naszym projekcie znajdziecie na naszej stronie internetowej: https://familylanguagepoli.wixsite.com/familylanguagepolicy

Question Title

* 5. Typ rodziny, w której żyjesz to:

Question Title

* 6. Twoja rola w rodzinie

Question Title

* 8. Twój najwyższy stopień naukowy

Question Title

* 9. Twój obecny status zawodowy

Question Title

* 10. Jeśli jesteś zatrudniony/a, jaki jest Twój (główny) zawód?

Question Title

* 11. Pierwsza część Twojego kodu pocztowego w Wielkiej Brytanii (e.g. BA2, WC1A)

Question Title

* 12. Twoja tożsamość etniczna

Question Title

* 13. Twój pierwszy język(i)

Question Title

* 14. Twoja religia

Question Title

* 15. Twoja/e tożsamość/ci narodowa/e

Question Title

* 16. Kraj, w którym się urodziłaś/eś

Question Title

* 17. Pierwszy język(i) Twojego partnera

Question Title

* 18. Języki używane w Twojej rodzinie

Question Title

* 21. Co sądzisz o następujących stwierdzeniach?

  Zdecydowanie się  nie zgadzam Nie zgadzam się    Nie mam zdania   Zgadzam się   Zdecydowanie się zgadzam
Nie jest korzystne dla dziecka, jeśli w domu mówi się tylko w języku innym niż angielski.
Poczucie przynależności do grupy dziecka można utrzymać tylko, jeśli dziecko rozumie język swojej kultury.
Mówienie w języku/kach  innym/ch  niż angielski może odegrać negatywną rolę w procesie przyswajania języka angielskiego przez dziecko.
Mówienie w dwóch lub więcej językach zakłóca i opóźnia jej/jego ogólny rozwój językowy.
Jest ważne, by mówić głównie po angielsku z dzieckiem od wczesnych lat dzieciństwa, gdy mieszka się w Wielkiej Brytanii.
Bycie dwujęzycznym/wielojęzycznym jest korzystne dla przyszłej kariery dziecka.
Czytanie i pisanie w dwóch lub więcej  językach w domu jest ważne dla dwu/wielojęzycznego dziecka.
Umiejętność czytania i pisania w dwóch lub większej liczbie jezyków ma dobry wpływ na rozwój edukacyjny mojego dziecka.
Nauka języka/ów  innego/ych  niż angielski jest osobistą sprawą i powinna odbywać się tylko w domu.
Nauka w szkole, w której dziecko może uczyć się innego/ych jezyka/ów niż angielski używanego/ych w domu jest korzystna dla dziecka.
Jest ważne, by dziadkowie uczestniczyli w procesie utrzymywania jezyka/ów używanego/ych w domu.

Question Title

* 22. Przeciętnie, ile godzin W TYGODNIU twoje dziecko spędza wykonując poniższe czynności w domu?

(Jeśli Twoje dziecko już z Tobą nie mieszka, proszę pomyśl o czasie, gdy jeszcze z Tobą mieszkało.)

  0 Tylko w weekend Do godziny dziennie  Do dwóch godzin dziennie  3 lub więcej godzin dziennie
Oglądanie programów telewizyjnych po angielsku
Oglądanie programów telewizyjnych w języku/ach innym/ych niż angielski
Granie w gry po angielsku na urządzeniach mobilnych (np. na smartfonie lub tablecie)
Granie w gry w języku/ach innym/ych niż angielski na urządzeniach mobilnych (np. na smartfonie lub  tablecie)
Oglądanie filmów video po angielsku na YouTube lub innych stronach streamingowych
Używanie urządzeń mobilnych (np. smartfona lub tabletu) do pisania w języku angielskim
Używanie urządzeń mobilnych (np. smartfona lub tabletu) do pisania w języku/ach innym/ych niż angielski

Question Title

* 23. Jak często w przeciętnym tygodniu następujące czynności są wykonywane w Twojej rodzinie?

(Jeśli Twoje dziecko już z Tobą nie mieszka, proszę pomyśl o czasie, gdy mieszkała/mieszkał.)

  Nigdy Raz w tygodniu   2-5 razy w tygodniu  Raz dziennie   Więcej niz raz dziennie
Czytasz po angielsku.
Czytasz w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.
Czytasz swojemu dziecku/razem ze swoim dziecku po angielsku.
Czytasz swojemu dziecku/razem ze swoim dzieckiem w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.
Twoje dziecko czyta samodzielnie po angielsku.
Twoje dziecko czyta samodzielnie w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.
Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia języka angielskiego poza szkołą.
Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia, podczas których uczy się języka/ów używanego/ych w Twoim domu, innego/ych niż angielski.
Twoje dziecko korzysta z lokalnej biblioteki, żeby uczyć się jezyka angielskiego.
Twoje dziecko korzysta z lokalnej biblioteki, żeby uczyć się języka/ów używanego/ych w Twoim domu, innego/ych niż angielski.
Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia religijne, żeby uczyć się/praktykować język/i używany/e w Twoim domu, inny/e niż angielski.
Twoje dziecko uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez społeczność polską w celu nauki/praktykowania języka/ów używanego/ych w Twoim domu, innego/ych niż angielski.

Question Title

* 24. Ile książek posiada Twoje dziecko?

  0-10 11-25 26-100 101-200 >200
Książek w języku angielskim
Książek w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.
Dwu/Wielojęzycznych książek

Question Title

* 25. Jak opisałabyś/opisałbyś poziom językowy Twojego dziecka?

  Nic Ograniczony Przeciętny Dobry Wyjątkowy
Mówienie w języku angielskim
Słuchanie w języku angielskim
Czytanie w języku angielskim
Pisanie w języku angielskim
Ogólnie, mówienie w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.
Ogólnie, słuchanie w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.
Ogólnie, czytanie w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.
Ogólnie, pisanie w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.

Question Title

* 26. Jak opisałabyś/opisałbyś różnice pomiędzy umiejętnościami językowymi Twojego pierwszego i drugiego dziecka w języku/ach używanym/ych w Twoim domu, innym/ych niż angielski.

Question Title

* 29. Czynności, które byś podjęła/podjął, aby rozwijać znajomość języków Twojego dziecka (proszę zaznacz wszystkie, których byś się podjęła/podjął)

Question Title

* 30. Twoja perspektywa

  Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam
Cieszę się, że dużo osób w Wielkiej Brytanii mówi w innym języku niż angielski.
Nie akceptuję tego, żeby ludzie mieszkający w Wielkiej Brytanii mówili w innych językach niż angielski.
Ogólnie, czuję się komfortowo używając mojego/moich domowego/domowych języka/ów innych niż angielski publicznie.
Potrzebne jest większe rządowe wsparcie, aby utrzymywać języki mniejszości mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Question Title

* 31. Wpływ Brexitu na Twój punkt widzenia.

  Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam
Po głosowaniu w sprawie Brexitu, ogólne nastawienie opinii publicznej w stosunku do ludzi mówiących w językach innych niż angielski się zmieniło.
Po głosowaniu w sprawie Brexitu, dzieciom migrantów jest trudniej uczyć się ich języka/ów używanego/ych w domu, innego/ych niż angielski.
Po głosowaniu w sprawie Brexitu, wsparcie dla ludzi nie mówiących po angielsku zmniejszyło się.
Po głosowaniu w sprawie Brexitu, moja rodzina zaczęła rzadziej posługiwać się językiem/ami używanym/ymi w naszym domu, innym/ymi niż angielski.

Question Title

* 32. To koniec naszej ankiety. Bardzo dziękujemy za udział!

Jeśli zgadzasz się, żebyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie dalszego  udziału w naszym projekcie (np. w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu), napisz proszę swoje imię i adres email poniżej.

T