3% of survey complete.
Mae S4C yn awyddus i glywed barn y cyhoedd am ei gwasanaeth meithrin, Cyw. A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i lenwi'r arolwg canlynol os gwelwch yn dda?

S4C would like to hear the public's opinions on their pre-school service, Cyw. Please could you take a few minutes to fill in the following survey?

T