1. Cúlra

Abair linn na dóigheanna a dtig leis an Mháistirphlean nua cuidiú le gnólachtaí áitiúla. Ní gá do dhaoine a n-ainm a thabhairt leis na freagairtí agus caithfear leo faoi rún daingean. Go raibh maith agat as do chuid ama.

Question Title

* 1. Cá fhad atá tú ar an Chlochán Liath?

Question Title

* 2. Cá mhéad ball foirne atá agat?

Question Title

* 3. Cé na 3 rud is fearr fá dtaobh den Chlochán Liath ó thaobh an ghnó de?

Question Title

* 4. Luaigh 3 dhúshlán atá le sárú ag gnólachtaí ar an Chlochán Liath?

Question Title

* 5. Cé na céimeanna praiticiúla a d’fhéadfadh an baile/máistirphlean a ghlacadh le níos mó gnólachtaí a mhealladh chun an Chlocháin Léith?

Question Title

* 6. Freagair na ceisteanna seo don ghnólacht s’agatsa:

  Yes Green Tick Icon Red No Cross Icon No Red Cross Icon, but hope to in the next 2 years
An bhfuil suíomh gréasáin/ meáin shóisialta agaibh?
An ndíolann sibh ar líne?
An easpórtálann sibh?
An dtagann sibh i dtír ar thacaíocht LEO?
An ball den Chomhlachas Aitiúil sibh?

Question Title

* 7. Cén treo a rachaidh an gnólacht s’agat sna 3 bliana atá romhainn, dar leat?

Question Title

* 8. Ar mhaith leat aon rud eile a rá?

Tá Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta á n-ullmhú ag Comhairle Contae Dhún na nGall do lár bhaile an Chlocháin Léith. Ós rud é go bhfuil muid ag obair i gcomhpháirt leis an phobal áitiúil agus le gnólachtaí agus trádálaithe áitiúla, tá an Chomhairle ag iarraidh na huaillmhianta agus na tosaíochtaí athbheochana a leagan amach do lár an bhaile. Is mór leis an Chomhairle d’ionchur féin in ullmhú na Straitéise seo agus tá muid buíoch díot as an am a ghlacadh leis an cheistneoir seo a chomhlánú. Is iad GM Design Associates atá ag cur chun cinn na Straitéise Athbheochana thar ceann na Comhairle agus is féidir teagmháil a dhéanamh leo trí gmda@g-m-design.co.uk.
 
Tá an suirbhé seo ar fáil ar líne ag:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/AnClochanLiath 

T