Cyflwyniad / Introduction

Rydym eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi'r gwasanaeth gorau i chi. Er mwyn ein helpu ni i wneud hyn, gofynnwn i chi ateb y cwestiynau yma mor onest ac y gallwch, os gwelwch yn dda.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd i drafod adborth gan defnyddwyr ein gwasanaeth a bydd eich adborth chi yn werthfawr i alluogi i ni barhau i wella ein gwasanaeth.
 
---------------------------------------------------------------


We want to ensure that we provide you with the best service possible. To help us do this, we ask that you please answer these questions as honestly as you can.
 
We hold regular meetings to discuss feedback from our service users and your feedback with be valuable to ensure that we continue to improve our service. 

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T