Helo!

Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n clywed eich sylwadau ar sut mae ein gwefan yn perfformio.

Byddwn ni ond yn defnyddio'r wybodaeth sy’n cael ei chasglu i wella ein gwasanaeth. Mae’r arolwg yn ddienw ac ni fydd modd eich adnabod o’r sylwadau.

Hefyd, mae'n rhaid i chi fod yn 16 oed neu hŷn i gymryd rhan, gan ein bod ni’n dilyn Cod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil Marchnata. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn adran 20.

Bydd yn cymryd tua 7 munud i lenwi’r holiadur.

Diolch, Tîm Cyfathrebu'r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Question Title

* 1. Rwy'n ymweld â’r wefan heddiw fel...

Question Title

* 2. Rwy'n defnyddio...

Question Title

* 3. Pam wnaethoch chi ymweld â'n gwefan heddiw?

Question Title

* 4. Pa mor aml ydych chi'n ymweld â food.gov.uk?

Question Title

* 5. Sut glywsoch chi gyntaf am yr Asiantaeth Safonau Bwyd?

Question Title

* 6. Pa mor fodlon oeddech chi â'ch ymweliad?

Question Title

* 7. Sut daethoch chi i'r wefan heddiw?

Question Title

* 8. Pa mor ddefnyddiol oedd eich ymweliad heddiw?

Question Title

* 9. Pa mor hawdd oedd ein gwefan i’w defnyddio?

Question Title

* 10. Pa mor hawdd oedd ein gwybodaeth o ran ei deall?

Question Title

* 11. Pa mor gywir ydych chi'n meddwl yw ein gwybodaeth?

Question Title

* 12. Pa mor ddefnyddiol oedd y bar chwilio ar ein gwefan?

Question Title

* 13. Pa mor debygol ydych chi o argymell y wefan hon i ffrind, cydweithiwr neu aelod o'r teulu?

Question Title

* 14. Pam fyddech chi'n debygol neu'n annhebygol o argymell y wefan hon i rywun?

Question Title

* 15. Heblaw am y wefan, sut arall yr hoffech chi gysylltu â ni?

Question Title

* 16. A ydych chi wedi tanysgrifio i unrhyw negeseuon e-bost gennym ni, fel rhybuddion galw bwyd yn ôl (recalls), rhybuddion alergedd, ymgynghoriadau, newyddion?

Question Title

* 17. Pa mor aml ydych chi'n mynd ar-lein?

Question Title

* 18. A yw unrhyw un o'r canlynol yn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio'r rhyngrwyd?

Question Title

* 19. Faint oed ydych chi?

Question Title

* 20. Beth yw eich rhywedd?

Question Title

* 21. Yn olaf, a oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud am eich profiad yn defnyddio ein gwefan?

T