Eich sefydliad

Pwrpas yr arolwg hwn yw helpu i ganfod unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth o gelfyddydau hygyrch yng Nghymru, ac i ystyried sut y gall Celfyddydau Anabledd Cymru a sector y celfyddydau weithio gyda’i gilydd i wneud gwahaniaeth - ac, ar yr un pryd, sicrhau bod y ddarpariaeth ym maes y celfyddydau yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Question Title

* 1. Ymhle rydych yn cynnig eich darpariaeth gelfyddydol gan mwyaf?

Question Title

* 2. Pa fath o ddarpariaeth gelfyddydol ydych chi'n ei chynnig?

T