Ffurflen Gais Tiwtor Rhan-Amser

Byddwch yn ymwybodol y bydd gofyn i chi gwblhau'r ffurflen ganlynol mewn un eisteddiad. Bydd angen gwybodaeth arnoch fel eich hanes swydd a chymwysterau wrth law.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd Cyflogaeth ar gael ar dudalen ‘Swyddi’ y wefan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn: https://www.adultlearning.wales/cym/amdanom/swyddi

T