Uvod u anketu

Zahvaljujemo Vam se na izdvojenom vremenu što ste ovde da uradite Anketu o vrednosti fudbala. Pomažete istraživanju koje će pokazati ekonomsku i društvenu vrednost fudbala u Srbiji i Evropi. Veoma cenimo vaše uloženo vreme i podatke koje ste dali.

Molimo da odgovorite na sva pitanja.

Tajnost

Sve informacije koje date biće tretirane kao poverljive. Iako možete ostaviti svoje kontakt podatke ako želite (da biste pomogli tekuće istraživanje), ne morate da to učinite. U svakom slučaju, informacije koje navedete u ovoj anketi neće biti povezane sa vama ni na koji način i koristiće se samo u zbirnom obliku.

Kontakt

Ako budete imali ikakvih tehničkih problema sa anketom, ili želite da postavite pitanja u vezi sa njom, molimo da stupite u kontakt na: valuefootball@substance.net .

Popunjavanje ove ankete

Molimo da koristite tipke 'sledeći' i 'prethodni' da biste nastavili, ili se vratili u anketi, a ne tipke na vašem pregledaču.

Hvala na vašem vremenu i pomoći u ovom značajnom istraživanju

T