Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg. Mae 10 cwestiwn byr a ddylai gymryd 3-5 munud i'w gwblhau.
Faint o oriau bob wythnos a dreuliwch yn gofalu am rywun?

Question Title

* 1. Faint o oriau bob wythnos a dreuliwch yn gofalu am rywun?

Oeddech chi mewn cysylltiad â’ch awdurdod lleol am eich rôl ofalu cyn mis Ebrill 2016?

Question Title

* 3. Oeddech chi mewn cysylltiad â’ch awdurdod lleol am eich rôl ofalu cyn mis Ebrill 2016?

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ar 6 Ebrill 2016 - mae’r holl gwestiynau dilynol yn ymwneud â’ch profiad chi AR ÔL y dyddiad hwn.

Ydych chi wedi gweld unrhyw wybodaeth wedi’i chynhyrchu gan eich awdurdod lleol a fyddai o fudd i’ch rôl chi fel gofalwr?

Question Title

* 4. Ydych chi wedi gweld unrhyw wybodaeth wedi’i chynhyrchu gan eich awdurdod lleol a fyddai o fudd i’ch rôl chi fel gofalwr?

Ydych chi wedi cael eich cyfeirio at sefydliad arall gan eich awdurdod lleol i chi gael cefnogaeth gyda’ch rôl fel gofalwr?  Gallai’r sefydliadau hyn fod yn elusennau lleol, yn grwpiau cymunedol neu’n wasanaethau i ofalwyr.

Question Title

* 5. Ydych chi wedi cael eich cyfeirio at sefydliad arall gan eich awdurdod lleol i chi gael cefnogaeth gyda’ch rôl fel gofalwr?  Gallai’r sefydliadau hyn fod yn elusennau lleol, yn grwpiau cymunedol neu’n wasanaethau i ofalwyr.

Ydych chi wedi cael unrhyw gyngor gan rywun sy’n gweithio i’ch awdurdod lleol, i’ch helpu gydag eich rôl fel gofalwr, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn?  Gallai’r unigolyn hwn fod yn weithiwr cymdeithasol, yn therapydd galwedigaethol, yn gysylltydd/cydlynydd cymunedol neu rywun arall sy’n gweithio i’r gwasanaethau cymdeithasol.

Question Title

* 6. Ydych chi wedi cael unrhyw gyngor gan rywun sy’n gweithio i’ch awdurdod lleol, i’ch helpu gydag eich rôl fel gofalwr, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn?  Gallai’r unigolyn hwn fod yn weithiwr cymdeithasol, yn therapydd galwedigaethol, yn gysylltydd/cydlynydd cymunedol neu rywun arall sy’n gweithio i’r gwasanaethau cymdeithasol.

Ydych chi wedi cael cynnig asesiad o anghenion gofalwr?

Question Title

* 7. Ydych chi wedi cael cynnig asesiad o anghenion gofalwr?

Ydych chi wedi gofyn am asesiad o anghenion gofalwr?

Question Title

* 8. Ydych chi wedi gofyn am asesiad o anghenion gofalwr?

T