* 1. Pam eich bod yn awyddus i fod yn Lysgennad i'r ysgol?

* 2. Beth hoffech ei gyflawni fel Llysgennad?

* 3. Sut fuasech yn cyflawni hyn?

* 4. Manylion

* 5. Dyddiad Geni

Date / Time

T