Hållbart lantbruk

Tack för att du tar dig tid att delta i enkäten som är utskickad av European Council of Young farmers (CEJA) och DeLaval. Syftet med enkäten är att ta del av dina tankar och åsikter om din framtid som ung lantbrukare. Det tar ca 5 minuter att fylla i enkäten.

Alla svar är anonyma och i slutet av enkäten ber vi om din e-post adress om du vill vara med i tävlingen att vinna en Ipad.

* 1. Vad skulle du behöva för att utveckla ditt lantbruk på ett ekonomiskt hållbart sätt? (välj 3 svarsalternativ)

* 2. Vilka är de 3 viktigaste investeringar på gårdsnivå du skulle göra för att utveckla ditt lantbruk på ett ekonomiskt hållbart sätt? (välj 3 svarsalternativ)

* 3. Som ung lantbrukare i Europa, vad behöver du för att kunna driva och utveckla ditt lantbruk och samtidigt skydda miljön? (välj 3 alternativ)

* 4. Vilka är fördelarna med att bidra till miljömässig hållbarhet genom lantbruket? (välj 3 alternativ)

* 5. Vad tror du är nödvändigt för att leva ett tillfredsställande och hållbart liv på landsbygden? (välj 3 alternativ)

* 6. Unga lantbrukare i Europa står inför utmaningen att öka produktionen med mindre resurser samtidigt som man vårdar landsbygden. Som ung lantbrukare, känner du dig ansvarig för att säkerställa en hållbar jordbrukssektor?

* 7. Är du engagerad in någon organisation för unga lantbrukare?

* 8. Dagens europeiska lantbruk innebär många krav för lantbrukare både professionellt och privat. Med tanke på detta, är din framtid som ung lantbrukare möjlig?

* 9. Tror du att investeringar i förbättrad djurvälfärd är nödvändigt för att öka lönsamheten och hållbarheten på din gård?

Report a problem

T