Rhowch eich adborth i ni
Give us your feedback

Diolch i chi am roi amser i lenwi’r arolwg yma – nid yw’n cymryd pum munud i’w lenwi ac mae’n hanfodol bwysig i’n helpu ni i symud ymlaen gyda’r prosiect yma
Thank you for taking the time to fill in this survey, it typically takes under five minutes to complete and is vitally important in helping us move forward with this project.

Question Title

* 1. Ar ôl cael gwybod am ein cynlluniau hyd yma, sut byddech chi’n barnu ein syniadau ar gyfer
1. Having learned about our plans so far, how would you rate our ideas for…

  Gwarthus/Bad Gwael/Poor Gweddol/Average Da/Good Gwych/Brilliant  
sicrhau bod ein hadeilad a’r bryncyn mae’n sefyll arno’n wyrdd ac yn gynaliadwy | ensuring our building and our hilltop are green and sustainable
defnyddio ein hadeilad i gefnogi a meithrin ein cymunedau | using our building to support and nurture our communities
gwella profiad ymwelwyr | improving visitor experience
creu theatr o safon byd | making world-class theatre

T