Holiadur Lles

Question Title

* 1. Rwy'n hoffi'r ysgol

Question Title

* 2. Mae gen i ddigon o ffrindiau

Question Title

* 3. Dwi'n hyderus yn rhannu problemau gydag eraill

Question Title

* 4. Mae'r gwaith yn ddigon heriol

Question Title

* 5. Mae'r athro/athrawes yn fy hoffi

Question Title

* 6. Dw i'n hyderus yn siarad Cymraeg

Question Title

* 7. Os mae'r gwaith yn anodd dw i'n gwybod beth i'w wneud

Question Title

* 8. Dw i'n cysgu'n dda pob nos

Question Title

* 9. Mae'r ysgol yn fy annog i wneud fy ngorau glas ar bob achlysur

Question Title

* 10. Ar y cyfan, dw i'n hapus yn yr ysgol

Question Title

* 11. Sylwadau eraill - opsiynnol

T