Question Title

* 1. Ydych chi’n cytuno â rhannu’r cwricwlwm yn dair set o drosolygon?  
Do you agree with splitting the curriculum into three separate categories?

1=cytuno, 2=cytuno’n rhannol, 3=anghytuno
1=agree, 2=partially agree, 3=disagree


Question Title

* 2. Ydych chi’n cytuno bod y trosolygon yn y pedair sgil iaith yn gywir?
Do you agree the overviews in the four language skills are correct?

1=cytuno, 2=cytuno’n rhannol, 3=anghytuno
1=agree, 2=partially agree, 3=disagree

Question Title

* 3. Ydych chi’n cytuno bod y trosolygon cynnydd ffwythiannau yn gywir?
Do you agree the overviews for the language functions are correct?

1=cytuno, 2=cytuno’n rhannol, 3=anghytuno
1=agree, 2=partially agree, 3=disagree

Question Title

* 4. Ydych chi’n cytuno bod y trosolygon strwythurau gramadegol yn gywir?
Do you agree the overviews for the grammatical structures are correct?

1=cytuno, 2=cytuno’n rhannol, 3=anghytuno
1=agree, 2=partially agree, 3=disagree

 

T