Question Title

* 1. Byddaf yn barod i gyfrannu'r canlynol yn ariannol tuag at wythnos weithgareddau blynyddol fy mhlentyn / mhlant:
I am willing to contribute the following towards the yearly skills week for my child / children:

T