Mae PACEY Cymru yn gofyn am adborth gan warchodwyr plant ynghylch ag os ydynt wedi cofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant yn eu hardal a pha mor hawdd oedd y broses iddynt. Os nad ydynt wedi cofrestru eto, rydym yn awyddus i glywed beth yw'r rhesymau dros hyn.

Dim ond ychydig o gwestiynau byr sydd gennym, mi fyddem yn gwerthfawrogi eich amser i ateb y canlynol.

Noder nad oes angen i chi roi eich manylion personol, ond y gwnewch, sicrhawn y bydd eich barn a'ch sylwadau yn cael eu trin yn gyfrinachol, ac mi fydd yr holl adroddiadau a rennir gydag Awdurdodau Lleol neu Lywodraeth Cymru yn ddienw. Mae'r holiadur yma ar gael yn Saesneg hefyd / This survey is also available in English.

Amlinella polisi preifatrwydd PACEY sut y mae PACEY yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhannu. Mae PACEY yn ymrwymedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Am wybodaeth bellach am ein polisi preifatrwydd, gweler: Polisi Preifatrwydd PACEY sydd i’w weld ar ein gwefan (www.pacey.org.uk)

T