Question Title

* 1. Beth yw eich rhyw?

Question Title

* 2. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 3. Pa oedran dderbynioch chi eich dyfais technoleg cyntaf e.e ipad, xbox,ffôn symudol..?

Question Title

* 4. Pa gyfryngau cymdeithasol ydych chi'n defnyddio allan o'r dewis: youtube,instagram,snapchat,facebook,tiktok,trydar?

Question Title

* 5. Ydych chi erioed wedi cael profiad negyddol ar lein sydd wedi achosi pryder i chi?

Question Title

* 6. Os ateboch 'do' i'r cwestiwn blaenorol, esboniwch beth oedd eich profiad negyddol?

Question Title

* 7. Ydych chi fel arfer yn mwynhau'r wers yn fwy pan fod technoleg yn cael ei ddefnyddio?

Question Title

* 8. Sawl gwaith yr wythnos ydych chi'n gwneud rhywfath o ymarfer corff?

Question Title

* 9. Ydych chi'n darllen adref?

Question Title

* 10. Sawl awr ydych chi'n treulio ar dechnoleg pob dydd?

T