Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Please provide your contact information / Rhowch eich manylion cyswllt

Question Title

* 2. How would you like to volunteer? / Sut hoffech chi wirfoddoli?

Question Title

* 3. How would you like to be contacted? / Sut hoffech chi i ni gysylltu â chi?

(Please select all you are happy to be contacted by / Dewiswch bob un yr ydych yn hapus i ni gysylltu â nhw)

Question Title

* 4. Are you an unpaid carer? / Ydych chi'n ofalwr di-dâl?

Question Title

* 5. Are you a Welsh speaker? / Ydych chi'n siaradwr Cymraeg?

Question Title

* 6. Are you currently employed? / A ydych yn gyflogedig ar hyn o bryd?

Question Title

* 7. To be a volunteer with Carers Wales, you need to be a (free) member / I fod yn wirfoddolwr gyda Gofalwyr Cymru, mae angen i chi fod yn aelod (am ddim).

Question Title

* 8. By completing this form, you are giving Carers Wales/Carers UK permission to contact you about volunteer opportunities. If you are interested in multiple volunteering roles, you may be contacted by more than one member of the Carers Wales team. You will only be contacted by the relevant members of the team that you have expressed interest in. 

Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych yn rhoi caniatâd i Gofalwyr Cymru/Carers UK gysylltu â chi ynglŷn â chyfleoedd gwirfoddoli. Os oes gennych ddiddordeb mewn rolau gwirfoddoli lluosog, efallai y bydd mwy nag un aelod o dîm Gofalwyr Cymru yn cysylltu â chi. Dim ond yr aelodau perthnasol o’r tîm yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddo fydd yn cysylltu â chi.

0 of 8 answered
 

T