Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys yn ceisio barn ar wasanaeth bws T4 a’r posibilrwydd o ymestyn y daith tua’r gogledd neu wella’r cysylltiadau â threnau o Ferthyr i Gaerdydd.

 

Y Gwasanaeth presennol

Mae’r T4 yn mynd bob 2 awr (dydd Llun – ddydd Sadwrn ond yn llai aml ar ddydd Sul) rhwng Y Drenewydd, Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt, Aberhonddu, Merthyr Tydfil a Chaerdydd.

Mae gwasanaethau ychwanegol rhwng Aberhonddu a Chaerdydd yn y bore a rhwng Caerdydd ac Aberhonddu yn y prynhawn.

 

Bwriad yr arolwg hwn yw cael barn y rhai hynny sy’n defnyddio’r gwasanaeth presennol yn bennaf.  Byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn cymryd rhan er mwyn gallu ystyried eich sylwadau wrth i ni lunio gwasanaeth y dyfodol.  Mae’n arolwg eitha manwl ond byddwn yn gofyn cwestiynau am y daith ei hun, cysylltiadau, prisiau, amserlen a’r cerbydau.

 

Os nad ydych chi’n defnyddio’r T4 ar hyn o bryd, byddwn yn eich cyfeirio chi at gwestiynau penodol ar wyriadau a’r posibilrwydd o ymestyn y llwybr a chysylltu â threnau.  Os oes gennych farn benodol ond ddim eisiau llenwi’r arolwg, gallwch anfon e-bost at: consultation@powys.gov.uk.  Y dyddiad cau yw hanner nos, nos Sul Hydref 15.

Yn gyntaf, a ydych chi'n defnyddio'r gwasanaeth T4 ar hyn o bryd?

Question Title

* 1. Yn gyntaf, a ydych chi'n defnyddio'r gwasanaeth T4 ar hyn o bryd?

T