Deallaf mai dim ond y wybodaeth a roddir ar y cais hwn y gall panel y rhestr fer ei hystyried ac felly ei defnyddio’n sail i’w benderfyniad.

Question Title

* 1. Categori’r Wobr, Dewiswch un o’r canlynol:-

Question Title

* 2. Manylion yr Enwebai

Question Title

* 3. Manylion yr Enwebwr

Manylion Ategol
Rhestrwch dri chyflawniad gorau'r tîm o fis Medi 2019 i fis Awst 2021

Question Title

* 4. Cyflawniad 1

Question Title

* 5. Cyflawniad 2

Question Title

* 6. Cyflawniad 3

Question Title

* 7. A yw'r tîm wedi goresgyn adfyd yn ystod Pandemig COVID-19 i ysbrydoli eraill hefyd? Os felly, rhowch esboniad. (Rydym yn chwilio am dimau sydd wedi defnyddio eu rolau/statws yn eu camp i ysbrydoli eraill i barhau i fod yn egnïol yn ystod y pandemig. Gallai hyn gynnwys gosod heriau i eraill, gan arddangos sut yr oeddent yn parhau i fod yn egnïol)

Question Title

* 8. Defnyddiwch yr adran hon i ddarparu manylion ynghylch pam rydych chi'n credu bod eich enwebiad yn haeddu ennill y wobr

Question Title

* 9. Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Question Title

* 10. Rwyf yn hapus i’r wybodaeth ar y ffurflen enwebu hon gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw gyhoeddusrwydd ynglŷn â’r gwobrau, e.e., datganiadau i’r wasg, cyfryngau cymdeithasol, gwefannau

0 of 10 answered
 

T